KAI. BAPUSAHEB PATIL EKAMBEKAR MAHAVIDYALAYA, UDGIR

Kai. Bapusaheb Ekambekar Sevabhavi Sanstha's

KAI. BAPUSAHEB PATIL EKAMBEKAR MAHAVIDYALAYA, UDGIR

Near Sundar Garden Mangal Karyalaya, Shelhal Road, Udgir

Affiliated to Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded

NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA

TEACHING STAFF

Dr. Kshirsagar Omprakash Motiram
(Principal)
M.A.(English), M.Sc., M.Ed., Ph.D.
9158860681

Dr. Gajare Vilas Annarao
(Asst. Professor)
M.A.(Marathi), BJ, SET, Ph.D.
9921582825

Mr. Jadhav Baburao Bhimrao
(Asst. Professor)
M.A.(Political Sci.), NET, B. Ed, BJ ,MJ & MS Ph.D. (Appeared)
9881182275

Dr. Mahalankar Balaji Vilasrao
(Asst. Professor)
M.A.(Hindi), M.S.W., SET,NET, M. Phil., Ph.D.
7038219521

Dr. Dadge Surekha Vaijnathrao
(Asst. Professor)
M.A. (Sociology), M. Phil., Ph.D.
8421356829

Mane Sanjeevkumar Shrimantrao
(Asst. Professor)
M.A.(Marathi), M.Ed., NET, Ph.D. (Appeared)
9420155462

Dr. Shelke Madan Laxman
(Asst. Professor)
M.A. (Economics), SET, M. Phil., Ph.D.
9623821840

Dr. Salunke Shivhar Bhujangrao
(Asst. Professor)
M.A.(Hindi & Geography), M.Ed., SET, NET, JRF, Ph.D
9860914056

Dr. Shinde Anant Namdevrao
(Asst. Professor)
M.A.(History), B.Ed., M. Phil, Ph.D.
9420288129

Dr. Belambe Ganesh Balaji
(Asst. Professor)
M.A. (Philosophy), Ph.D.
9823697448

Dr. Vinkar Vijay Nagoji
(Asst. Professor)
M.A. (Geography), NET, M. Phil., Ph.D.
9403223512

Lonikar Rekha Bhaskarrao
(Asst. Professor)
M.Sc.(Home-Science), MBA,SET, Ph.D. (Appeared)
9890255106

More Jogan Ganesh
(Asst. Professor)
M.A.(English), NET, Ph.D. (Appeared)
9860073700

Dr. Mortale Heera Nivruttirao
(Librarian)
M.A., M. Lib., Ph.D.
8999066714

Dr. Patil Shivanand Bharat
(Director of Phy. Edu. & Sports)
M.A., M. P. Ed., Ph.D.
7588113931