KAI. BAPUSAHEB PATIL EKAMBEKAR MAHAVIDYALAYA, UDGIR

Kai. Bapusaheb Ekambekar Sevabhavi Sanstha's

KAI. BAPUSAHEB PATIL EKAMBEKAR MAHAVIDYALAYA, UDGIR

Near Sundar Garden Mangal Karyalaya, Shelhal Road, Udgir

Affiliated to Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded

NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA
NAAC "B" with 2.45 CGPA

LEARNING RESOURCES

SR. NO. NAME DEPARTMENT LINKS CONTENT
1
DR. GAJARE V.A
MARATHI
2
MANE S.S.
MARATHI
3
DR. MAHALANKAR B.V.
HINDI
4
DR. SALUNKE S.B.
HINDI
5
MORE J.G.
ENGLISH
6
DR. SHINDE A.N.
HISTORY
7
DR. VINKAR V.N.
GEOGRAPHY
8
DR. DADGE S.V.
SOCIOLOGY
9
JADHAV B.B.
POL. SCIENCE
10
DR. SHELKE M.L.
ECONOMICS
11
DR. BELAMBE G.B.
PHILOSOPHY
12
LONIKAR R.B.
HOME SCIENCE